giftee logo

Chính sách bảo mật

1. CHÍNH SÁCH CHUNG

1.1 CÔNG TY TNHH GIFTEE MEKONG coi trọng quyền riêng tư của khách hàng và chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn tuân theo Điều luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010.

1.2 Chính sách bảo mật của chúng tôi thể hiện qua cách chúng tôi thu thập và duy trì Thông tin cá nhân của bạn; cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn; thông tin đó có thể được sử dụng cho các bên khác; hướng dẫn bạn cách truy cập thông tin chi tiết của mình và chỉnh sửa Thông tin cá nhân của bạn; cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc, quan tâm hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn hoặc về chính sách bảo mật của chúng tôi.

1.3 Đối với mục đích của Chính sách Bảo mật này, thuật ngữ “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” sẽ đề cập đến CÔNG TY TNHH GIFTEE MEKONG và thuật ngữ “bạn” dùng để chỉ khách hàng của CÔNG TY TNHH GIFTEE MEKONG cũng như những người truy cập và sử dụng trang web.

1.4 Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi, bạn được coi là đã đọc,đồng ý và chịu ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này.

1.5 Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước; bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật sẽ được đăng tải lên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và trang web của chúng tôi sẽ được coi là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.

2. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

2.2 Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và duy trì bao gồm và không giới hạn ở:

i. Thông tin Cá nhân như tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, tuổi, giới tính, số Chứng minh nhân dân (CMND/CCCC) hoặc số hộ chiếu.

ii. Thông tin cần thiết để hoàn tất giao dịch như số tài khoản ngân hàng và thông tin giao hàng.

iii. Thông tin liên lạc thông qua văn bản như khi bạn đánh giá hoặc liên hệ với chúng tôi, ví dụ như tên và địa chỉ e-mail của bạn.

2.3 Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc từ Bên thứ ba cho một hoặc nhiều mục đích sau:

i. Để xác minh danh tính của bạn và tạo điều kiện cho bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập vào Trang web của chúng tôi;

ii. Để xử lý và xác nhận các đơn đặt hàng bạn đã gửi qua Trang web cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, cho dù sản phẩm được bán bởi chúng tôi hay các đối tác kinh doanh tham gia;

iii. Để xử lý thanh toán từ bạn, bao gồm ủy quyền và xử lý các giao dịch ngân hàng trực tuyến, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và gửi biên nhận cho bạn.

iv. Để xử lý bất kỳ thông tin liên lạc nào, bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: trả lời bất kỳ truy vấn nào và giải quyết bất kỳ khiếu nại và phản ánh nào)

vii. Để tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý và quy định nào

viii. Đối với bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn/các cơ quan quản lý có liên quan.

3. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.1 Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và không gây hiểu nhầm và Thông tin cá nhân đó đã được cập nhật. Việc không cung cấp thông tin giống nhau có thể dẫn đến việc gián đoạn sử dụng các dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi.

3.2 Khi bạn cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bất kỳ Bên thứ ba nào, đồng nghĩa với việc bạn đã có được sự đồng ý từ Bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

4. TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

4.1 Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ Thông tin Cá nhân trong những trường hợp ngoại lệ, ví dụ khi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng /sức khỏe hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu/ được cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và các cơ quan quản lý có liên quan.

4.2 Chúng tôi cũng có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các đối tác kinh doanh tham gia của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào nêu trên trong Điều 2.3 hoặc khi chúng tôi cho là cần thiết. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các bên thứ ba và các đối tác kinh doanh tham gia của chúng tôi sẽ bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn khỏi mọi truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc các rủi ro tương tự ,và sẽ chỉ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn miễn là họ cần Thông tin cá nhân của bạn để đạt được các mục đích nêu trên.

5. TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG KHUYẾN MẠI

5.1 Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân được cung cấp để gửi cho bạn Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các ưu đãi đặc biệt hoặc khuyến mại, bản tin hoặc biểu mẫu khảo sát khách hàng và bảng câu hỏi trừ khi bạn lựa chọn không nhận các tài liệu đó.

5.2 Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào tùy chọn hủy đăng ký trong bản tin email của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi khi bạn yêu cầu hủy đăng ký.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

6.1 Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bạn để tránh nguy cơ bị lạm dụng, mất mát và bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi có thể giữ thông tin của bạn dưới dạng điện tử hoặc bản in hoặc để bên thứ ba giữ Thông tin đó thay mặt chúng tôi , và bất cứ khi nào luật pháp yêu cầu, Thông tin cá nhân đó sẽ bị hủy hoặc xóa khi chúng không còn cần thiết.

6.2 Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ hoặc chuyển giao/cho phép chuyển Thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài Việt Nam nếu bất kỳ đối tác kinh doanh tham gia của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ở các quốc gia bên ngoài Việt Nam. Trong trường hợp đó, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các đối tác kinh doanh tham gia của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan sẽ không sử dụng Thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ lý do nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ mà họ đã ký hợp đồng với chúng tôi để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn.

7. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

7.1. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi giữ cho bạn hoặc từ Bên thứ ba nào có Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thức phù hợp để truy cập thông tin đó (ví dụ: gửi email hoặc gửi thư cho bạn).

7.2 Trong trường hợp bạn cho rằng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc không được cập nhật, bạn có thể yêu cầu sửa đổi bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư yêu cầu chúng tôi truy cập hoặc sửa , Thông tin Cá nhân của bạn hoặc giới hạn việc xử lý chúng. Chúng tôi có thể:

i. Tính phí xử lý yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn; hoặc

ii. Từ chối thực hiện yêu cầu của bạn về việc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và cung cấp cho bạn lý do từ chối bằng văn bản.

8. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

8.1 Chúng tôi sẽ không lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và xử lý, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu chúng tôi phải lưu giữ Thông tin cá nhân lâu hơn hoặc có căn cứ hợp lệ để làm như vậy.

8.2 Chúng tôi cam kết thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng tất cả Thông tin cá nhân do chúng tôi nắm giữ sẽ được xử lý bằng cách tiêu hủy hoặc xóa vĩnh viễn nếu nó không còn được dùng cho mục đích sử dụng ban đầu.

9. CHI TIẾT LIÊN HỆ

9.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi , hoặc bất kỳ mối quan tâm/khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn như được mô tả ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới:

CÔNG TY TNHH GIFTEE MEKONG
Email: support@egift.asia
Địa chỉ: Tầng 11, 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam